சுடசுட்டெரிக்கும் வெயிலிலவெயிலிலசப்சபசப்சபபாததி்திபாத்திபாததி் | #Varanasi #HotSummer #ViralVideo[ad_1]

Connect with Puthiya Thalaimurai TV Online:

SUBSCRIBE for the latest Tamil news updates:

Nerpada Pesu:

Agni Parichai:

Puthu Puthu Arthangal:

Visit the website of Puthiya Thalaimurai TV:

Like Puthiya Thalaimurai TV on FACEBOOK:

Follow Puthiya Thalaimurai TV TWITTER:

WATCH Puthiya Thalaimurai TV live in ANDROID / IPHONE / ROKU / AMAZON FIRE TV

Puthiyathalaimurai Itunes:
Puthiyathalaimurai Android:
Roku Device App for Smart TV:
Amazon Fire Tv:

About Puthiya Thalaimurai TV

Puthiya Thalaimurai TV (Tamil: புதிய தலைமுறை டிவி) is a 24/7 live news channel, launched in Tamil on August 24, 2011. Because of its independent editorial position, it has become extremely popular. popular in India and abroad. The editorial policy is based on a strong ethic and fair reporting methods that do not favor or oppose an individual, an ideology, a group or a government. The main purpose of the channel is to provide unbiased and accurate information to the socially conscious common man.

In addition to providing live and current news, the channel broadcasts news about sports, business and international affairs. It also offers a wide range of weekend programs.

The channel is promoted by New Gen Media Corporation based in Chennai. The company also publishes popular Tamil magazines – Puthiya Thalaimurai and Kalvi.

The news center is based in Chennai City, supported by a sprawling network of offices throughout Tamil Nadu. The channel is proud of its well-trained journalists and employs cutting-edge technology for news gathering and processing. .

[ad_2]

source

4 thoughts on “சுடசுட்டெரிக்கும் வெயிலிலவெயிலிலசப்சபசப்சபபாததி்திபாத்திபாததி் | #Varanasi #HotSummer #ViralVideo”

Comments are closed.