అడ్డంగా దొరికిన టీడీపీ వైరల్..వైరల్ మారిన వీడియో | Lost TDP videos become viral in social media[ad_1]

అడ్డంగా దొరికిన టీడీపీ వైరల్..వైరల్ మారిన వీడియో | Lost TDP videos become viral in social media
The conversation video of the TDP deputies becomes viral in social media. Now, there is a debate about who is leaking the video.
Watch the video of the flight of TDP deputies.
Amaravathi Media
please subscribe:
.

[ad_2]

source

34 thoughts on “అడ్డంగా దొరికిన టీడీపీ వైరల్..వైరల్ మారిన వీడియో | Lost TDP videos become viral in social media”

  1. మీరంతా పెద్ద బోకులు అని మేము చప్పనక్కర్ల మాకూ ముందే తెలుసు ఎదవల్లార .బరువు తగ్గాలంటే దీక్షలు చేయాల సిగ్గు సిము నెత్తురు లేదంట్ర మీకు. చంద్రబాబు ఆస్తులు అన్నీ మురళి అనేవాడు పాలించే ఎదవ.మీరంతా మీ అయ్యలకె పుడితే కట్టకట్టుకుని చావండి ప్రజలందరికీ దొరకాల్సిన సొమ్ము దోచుకున్న దొంగలురా మీరు .ఇసారి జయం మీకు లేదు గాజులు చీరలు కొనుక్కోండి.ఓడిపోయినాక అవసరమవుతుంది.మీరు ఓడిపోవడం కాయం .నమ్మక ద్రోహులురా మీరు మీరంతా చస్తే గాని మాకు పట్టిన దరిద్రం పోతుంది .రైతుల వుసురు తగిలి నాశనమై పోతారు .డ్వాక్రా అమ్మల వుసురు తగిలి నాశనమై పోతారు .నిరుద్యోగుల వుసురు తగిలి నాశనమై పోతారు .పేదల వుసురు తగిలి నాశనమై పోతారు .మట్టి కొట్టుకు పోతారు ఇది జరిగి తీరుతుంది.

  2. యవరిని మోసం చేసినా దేవుడు అనేవాడు ఉన్నాడు అందుకే మి బండారం బయటపడింది లేదంటే మేము మిమ్మల్ని నమ్మి మేము పిచివల్ల లాగ మళ్లీ మిమ్మల్ని గెలిపించే వాళ్ళము.

  3. ప్రజల్లో సెంటిమెంటు పుట్టించి మి వైపు తిప్పుకొని ఇప్పుడు ప్రజల సెంటిమెంట్ మీద జోకులు వేసుకుంటున్నారు అంటే మి అంతా వెదవలు ఎవరు ఉండరు.

Comments are closed.