ఎంపిల వీడియో వెనక అసలు వ్యక్తి ఇతనే! | Who shot TDP MPS Mocking Fellow MP Viral Video? | Telugu news[ad_1]

ఎంపిల వీడియో వెనక అసలు వ్యక్తి ఇతనే! | Telugu news
Who shot TDP MPS Mocking Fellow MP Viral Video? |

Even though the indefinite fast of MP CDM Ramesh against the Center came in its tenth day, some party members were embarrassed by a video of a joke about the protest that went viral on social media. The video shows Avanthi Srinivas, Murali Mohan, Kesineni Srinivas and Galla Jayadev, as well as other TDP deputies, discussing and joking about the protest against the Center against the Kadapa steel mill. One can see the deputy TDP Avanthi Srinivas say "No area, nothing will happen (Jonu ledu geenu ledu)", apparently referring to the Andhra State Railroad Area, we can see MP Murali Mohan say "If I have the opportunity, I want to reduce by 5 kg," he quipped about indefinite fasting. The deputies seen in the video hastened to reject him.Murali Mohan n & rsquo; Could not be reached, but Avanthi Srinivas, alleged that the video When asked if the visuals of them came from the meeting held in Delhi, the MP claimed that the visuals had been taken at their Delhi meeting, but the audio was manufactured.
"We filed a complaint with the intelligence services, officials told us that it was made and they are investigating who is behind," he said. Opposition to Andhra Pradesh questioned the ruling party about its commitment to the state. Watch this video for details …

For more new policies and the latest updates
Subscribe to Telugu news:
Follow us on Google+:
Follow us on Facebook:
Follow us on twitter:
Follow us on Linkedin:
Follow us on pinterest:
Follow us on Tumblr:

Mode: NewsMarg: –
Explore the best of fashion and comfort: the essential for the wardrobe of every man and woman.

Benefit from 15% immediate discount on ICICI Bank debit and credit cards, on Amazon Fashion, Home Furnishing and Beauty products from June 20, 2018 12:00 to June 24, 2018 for Amazon Prime customers and from June 21, 2018 to June 24, 2018 June 2018 for all Amazon customers.

Electronics: NewsMarg: –

The electronics store
Mobile accessories enhance the style and functionality of your mobile phones. Online store for attractive and cool mobile accessories available at affordable prices in Amazon India.

[ad_2]

source

49 thoughts on “ఎంపిల వీడియో వెనక అసలు వ్యక్తి ఇతనే! | Who shot TDP MPS Mocking Fellow MP Viral Video? | Telugu news”

  1. ఆపరా నీయక్క నీ ఫేక్ సొల్లు ఫేక్ విశ్లేషణ నీదొక చానల్ నాసుల్లేమి కాదా దొంగ నాబిడ్డలు దొంగనాదీక్షలు

  2. Cheatha munda selfish members Babu Lokesh balaiah personal property party dtp kamma Babu dabba Murthy pora chatha gadu Babu Lokesh dabba Murthy Maha news dabba babu dabba dabba babu duplicate of the month of March to December

  3. Tdp …Todu dongala party… Naaalugellu m cheshaaaru… Prathyeka package gurinchi goppagaaa cheppaaaru… Prathyeka hodaaa ante jaillalo veshaaaru…Prajalanu enduku verripuuvulanu chesthunnnaaaro artham kaaavatam ledu… Meee politics ki ap prajalu naaashanam avuthunnnaaaru..

  4. తెలుగుదేశం పార్టీ పార్లమెంట్ మెంబర్లకు సిగ్గు లేడు నిజం ఒప్పు కుంటే మంచిది అందరూ సిగ్గు లేకుండా ప్రవర్తిo చారు

Comments are closed.