Akalis ship sinking! Viral video | Protest against Badal | Akali Dal[ad_1]

The sinking fleet of the Akalis!

Parali sought to burn the effigy, the next procession was launched!

Viral video

Latest news | Protest against Badal | Viral video | Latest video | Akali Dal Troll | Akali Dal Prali | Prali Video | Punjab | Sukhbir Badal Latest Video | Akali Dal Latest video.

[ad_2]

source

44 thoughts on “Akalis ship sinking! Viral video | Protest against Badal | Akali Dal”

  1. ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕੀਤੀ।ਵਧਾਈਏਂ ਜੀ ਵਧਾਈਆਂ ਇਹ ਭੈਣ ਚੋਦ ਗੁੰਡੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੀ ਮੰਗਣ ਆਇਆ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਨੀ।ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਾ।ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਹੁਣ ਬਚਦੇ ਨਹੀਂ।

Comments are closed.